to ki.se
 
Home > About us > Contact

Contact us


Visiting address:


Södra hallen plan 7
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Mailing address:


SMILE
Avd. för Sjukhusfysik, Sektionen för Bild- och Funktionsfysik
C2-74
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Manager:


Administration: Karl Bodell
Phone:08-524 835 10
Email:

Computer matters: Farshad Falahati
Phone:08-585 893 97
Email:

 


The SMILE Steering committee


Funktion

namn

email

telefon

organisation

 

 

 

 

 

Ordförande

Birgitta Janerot Sjöberg

0705093397

CLINTEC MBFT

Ledamot 

Peter Aspelin

zz

CLINTEC MBFT

Ledamot

Seppo Koskinen

zz

CLINTEC MBFT

Ledamot

Anders Persson

 

zz

CLINTEC MBFT

Ledamot

Lars-Olof Wahlund

zz

NVS Klin Geriatrik

Ledamot

Eric Westman

zz

NVS Klin Geriatrik

Ledamot

Agneta Gustafsson

zz

KarolinskaH Sjukhusfysik

Ledamot

Maria Kristoffersen Wiberg

zz

KarolinskaH Röntgen

Ledamot

Massimiliano Colarieti-Tosti

zz

CLINTEC o KTH STH

 

 

 

 

 

Föreståndare/sekreterare

Karl Bodell

0708149370

CLINTEC MBFT

IT-ansvarig

Farshad Falahati

0858589397

NVS Klin Geriatrik